BİNGÖL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Karşıyaka Anadolu Lisesi Müdürlüğü Duyurulur

Karşıyaka Anadolu Lisesi Kantin Kiralama İhalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenler okul müdürlüğünden ihale ilanını temin edebilirler.
Karşıyaka Anadolu Lisesi Müdürlüğü Duyurulur

İHALE İLANI

 

KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULUR

 

1-Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale gün ve saati belirtilen iş: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile muhammen bedel üzerinden arttırılarak 1 yıllık (9 ay) olarak 04/09/2015 tarihinde saat : 10:00 da  Bingöl Rehberlik Araştırma Merkezi Toplantı salonunda ihale edilecektir.

 

2-İhaleye iştirak etmek isteyenler; kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde katılımcılardan Ustalık belgesi istenir. Ancak katılımcıların hiç birisinin ustalık belgesi bulunmaması durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (Gerçek kişinin bulunmaması durumunda Noter tasdikli vekaletname) ve ( Belgenin aslı veya Noter Tasdikli fotokopisi) ile birlikte ihale saatinde ihale komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale saatinden sonra getirilen evraklar komisyonca kabul edilmeyecektir.                              

 

3-İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakınları ihaleye katılamazlar.

 

4-Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümlüler hariç hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyete kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.

 

5-İlgili Yönetmeliğin Özel şartlar kısmında yer alan 1. madde gereği yüklenicinin değişmesi durumunda okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul birlik varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenir.

 

6- Yıllık muhammen bedel üzerinden % 3 geçici teminat makbuzu alınacaktır.

 ( Muhasebe Müdürlüğünden.)

7- İhaleye katılanlardan ustalık belgesi, sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık, iş yeri açma belgesi ikametgah ilmuhaberi, sabıka kaydı, kimlik fotokopisi ve geçici teminat makbuzu istenir.

8- İhaleye katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belgeyi ibraz edecektir.

 

İlan Olunur : 28/09/2015

 

Kiraya Verilecek Yer          İhale Tarihi         İhale Saati           Muhammen Bedel

Okul Kantin ve Çay Ocağı      04/09/2015            10:00             (9 Aylık ) 4.680,00TL

 

 

  Zülküf YOLCU                                                                               Nusrettin UÇAR

  Birlik Başkanı                                                                                   Okulu Müdürü

Yenişehir Mah. Hükümet Konağı. Kat3 12090 BİNGÖL - 04262132585

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.